Č. Suma Názov  
403 23 449,68,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
402 150,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
401 1785,00,-€ Zmluva o dielo Detail
400 257,00,-€ Zmluva o dielo Detail
399 141,00,-€ Zmluva o dielo Detail
398 514,00,-€ Zmluva o dielo Detail
397 141,00,-€ Zmluva o dielo Detail
396 425,00,-€ Zmluva o dielo Detail
395 257,00,-€ Zmluva o dielo Detail
394 4,32,-€ ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
393 Neuvedené ZMLUVA O DIELO Detail
392 60,00,-€ Zmluva č.2014-70/001 o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie Detail
391 Neuvedené DOHODA č.74/AC/2014 Detail
390 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA č. 2014/VO/ 01/ /Štiavnik Detail
389 17.055,60,-€ Zámenná zmluva Detail
388 Neuvedené Dohoda o zrušení Zmluvy č.2012-70/003 Detail
387 Neuvedené Zmluva o odovzdaní a prebratí hmotného majetku Detail
386 Neuvedené Zmluva o nájme č.580/2014 Detail
385 1 500,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
384 34 491,90 ,-€ Zmluva o dielo č. 11062014/ KRÁLIK SK /OBEC ŠTIAVNIK Detail
383 Neuvedené ZMLUVA O DIELO Detail
382 Neuvedené ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU č.3/2014 Detail
381 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
380 Neuvedené Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Detail
379 Neuvedené Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Detail
378 350,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
377 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2013 Detail
376 Neuvedené Nájomná zmluva č.7/2014 Detail
375 9720,00€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
374 12,00,-€ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 32-6/2014 Detail
373 Neuvedené Dohoda o spolupráci pri realizáci projektu Detail
372 1140,-€ Zmluva o dielo č. 2-DEM2014-042 Detail
371 Neuvedené Nájomná zmluva č.6/2014 na garáž Detail
370 bezplatne€ Zmluva č. 273-11-916/2014 Detail
369 33 965,98,-€ Zmluva o dielo č.07032014/ KRÁLIK SK / OBEC ŠTIAVNIK Detail
368 9720,00,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
367 Neuvedené Nájomná zmluva č. 02/2014 Detail
366 Neuvedené Nájomná zmluva č.3/2014 Detail
365 Neuvedené Nájomná zmluva č. 4/2014 Detail
364 Neuvedené Zmluva SN_SSF_56000_01a Detail
363 250,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
362 50,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
361 50,00, -€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
360 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
359 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
358 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
357 78 000,-€ Zmluvao poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Detail
356 Neuvedené Zmluva č.1/2014 o vývoze komunálneho odpadu Detail
355 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.24/2009 Detail
354 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.15/2013 Detail