Č. Suma Názov  
362 50,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
361 50,00, -€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
360 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
359 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
358 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
357 78 000,-€ Zmluvao poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Detail
356 Neuvedené Zmluva č.1/2014 o vývoze komunálneho odpadu Detail
355 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.24/2009 Detail
354 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.15/2013 Detail
353 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.27/2009 Detail
352 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.26/2013 Detail
351 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.30/2009 Detail
350 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.14/2013 Detail
349 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.31/2009 Detail
348 Neuvedené DODATOK č.2 k Nájomnej zmluve č.32/2009 Detail
347 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.33/2009 Detail
346 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.35/2009 Detail
345 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.37/2009 Detail
344 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.38/2009 Detail
343 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.39/2009 Detail
342 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.40/2009 Detail
341 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.41/2009 Detail
340 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.42/2009 Detail
339 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.43/2009 Detail
338 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.67/2009 Detail
337 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.13/2010 Detail
336 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2013 Detail
335 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.47/2009 Detail
334 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.23/2011 Detail
333 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2013 Detail
332 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.51/2009 Detail
331 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.52/2009 Detail
330 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.53/2009 Detail
329 Neuvedené DODATOK č.5 k Nájomnej zmluve č.54/2009 Detail
328 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.55/2009 Detail
327 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.12/2013 Detail
326 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.57/2009 Detail
325 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.58/2009 Detail
324 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.59/2009 Detail
323 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.60/2009 Detail
322 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.07/2011 Detail
321 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.62/2009 Detail
320 16,60€ Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp Detail
319 Neuvedené Zmluva č.2/2014 o Vývoze komunálneho odpadu Detail
318 Neuvedené Zmluva č.3/2014 O Vývoze komunálneho odpadu Detail
317 Neuvedené Zmluva č.4/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
316 Neuvedené Zmluva č.5/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
315 Neuvedené Zmluva č.6/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
314 Neuvedené Zmluva č.7/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
313 Neuvedené Zmluva č.8/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail