Č. Suma Názov  
806 1 184,00€ Nájomná zmluva Detail
805 15 800,00€ ZMLUVA O DIELO Detail
804 568,96€ Kúpna zmluva Detail
803 45€ kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti Detail
802 430€ Kúpna zmluva Detail
801 27 200€ Zmluva o nadstavbe Detail
800 0€ Zámenná zmluva-zámena nehnuteľností Detail
799 284 198,31€ Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa socialných služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2019 Detail
798 4 860,00€ Mandátna zmluva - Kulturný dom, prístavba a stavebné úpravy Detail
797 1 983 058,27€ ZMLUVA O DIELO č. 510/2020 Detail
796 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
795 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
794 1 296,96€ Zmluva o níjme IP koncového zariadenia Detail
793 Neuvedené Pracovný poriadok Detail
792 0,00€ Darovacia zmluva Detail
791 3 630,00€ Kúpna zmluva - motorová nafta Detail
790 150,000€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
789 Neuvedené Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení Detail
788 482,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
787 372,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
786 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
785 3.000,00€ ZMLUVA č.320 0523 o poskytnutí prostriedkov DPO SR Detail
784 Neuvedené Dodatok ku kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena Detail
783 10 797,77€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
782 9 381,60€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
781 Neuvedené Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Detail
780 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
779 4 580,00€ Kúpna zmluva č.Z20201827_Z - Motorová nafta Detail
778 0,00€ Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností Detail
777 157,96€ Kúpna Zmluva o zriadení vecneho bremena Detail
776 2 500,-€ Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
775 18 400,-€ Zmluva č.2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
774 1 000,-€ Dohoda č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
773 550,-€ Dohoda č.3/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
772 1 200,-€ Dohoda č.2/2020 o poskytnuí dotácie z rozpočtu obce Detail
771 4 814,40€ KÚPNA ZMLUVA OJAZDENÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.008/TPO/A/2019 - AUTOBUS Detail
770 3 500,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
769 800,00€ Dodatok č. 564/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 564/CC/2019 Detail
768 Neuvedené DODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z Detail
767 100,-€ Zmluva o dielo č.03/2019 Detail
766 Neuvedené Zmluva o dielo č.42/2019 Detail
765 40,80€ Faktúra č.659/2019 Detail
764 42,34€ Faktúra č.660/2019 Detail
763 2 000,-€ Zmluva o umeleckom výkone Detail
762 726,44€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
761 4 990,-€ Kúpno - Predajná zmluva -RENAULT KANGOO Detail
760 5 090,00€ Mandátna zmluva č.1 Detail
759 60,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
758 Neuvedené Zmluva o Balíkovom účte Detail
757 Neuvedené Zmluva o Elektronickej službe Business24 Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 5 9 13 17