Č. Suma Názov  
320 16,60€ Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp Detail
319 Neuvedené Zmluva č.2/2014 o Vývoze komunálneho odpadu Detail
318 Neuvedené Zmluva č.3/2014 O Vývoze komunálneho odpadu Detail
317 Neuvedené Zmluva č.4/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
316 Neuvedené Zmluva č.5/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
315 Neuvedené Zmluva č.6/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
314 Neuvedené Zmluva č.7/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
313 Neuvedené Zmluva č.8/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
312 Neuvedené Zmluva č.10/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
311 Neuvedené Zmluva č.11/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
310 Neuvedené Zmluva č.12/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
309 Neuvedené Zmluva č.13/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
308 Neuvedené Zmluva č.14/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
307 Neuvedené Zmluva č.15/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
306 Neuvedené Zmluva č.16/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
305 Neuvedené Zmluva č.17/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
304 Neuvedené Zmluva č.19/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
303 Neuvedené Zmluva č.20/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
302 Neuvedené Zmluva č.21/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
301 Neuvedené Zmluva č.22/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
300 Neuvedené Zmluva č.23/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
299 Neuvedené Zmluva č.24/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
298 Neuvedené Zmluva č.18/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
297 0,00€ ZMLUVA č. 27/2014 O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Detail
296 300,-€ Zmluva o dielo Detail
295 3840,00,-€ Kúpna zmluva 157/2013 Sm Detail
294 Neuvedené Zmluva o zrušení vecného bremena Detail
293 m2/rok 3,32,-€ Zmluva o nájme nehnuteľnosti Detail
292 Neuvedené Nájomná zmluva č.17/2013 Detail
291 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctva bytu Detail
290 950,-€ ZMLUVA O DIELO Detail
289 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
288 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
287 1,-€ Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
286 25,- bez DPH/hodina€ Zmluva o poskytnutí služieb Detail
285 9720,00,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
284 5 306,88,-€ DAROVACIA ZMLUVA č.2013/837-ASM Detail
283 7 797,60,-€ Kúpna Zmluva 129/2013 Sm Detail
282 Neuvedené Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
281 14580,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
280 Neuvedené Nájomná zmluva č. 13/2013 Detail
279 8624,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
278 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
277 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
276 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
275 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
274 Neuvedené Zmluva o dielo č. 2013-02-0 Detail
273 1500,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
272 Neuvedené Nájomná zmluva č.10 /2013 Detail
271 1,-€ Zmluva o nájme nehnuteľností Detail