Č. Suma Názov  
154 Neuvedené ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU Detail
153 Neuvedené Zmluva o dielo č.2011/1-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI ŠTIAVNIK Detail
152 Neuvedené OBJEDNÁVKA č.1/2012-Geodetické domeranie toku Detail
151 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Křížová Detail
150 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bellanová Detail
149 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bednarovičová Detail
148 Neuvedené Zmluva o úhrade okonomicky oprávnených nákladov-p.Holoza Detail
147 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Matejka Detail
146 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Dudoň č.II Detail
145 Neuvedené Zmluva o úhrade ekononicky oprávnených nákladov-p.Švarc Detail
144 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.CHurová Detail
143 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov -p.Mencel Detail
142 25603,47€ Poistka č.6890029768 Detail
141 2636,28€ Dodatok k poistke č. 1603446376 Detail
140 3508,95€ Havarijné poistenie motorových vozidiel Detail
139 Neuvedené Havarijné poistenie motorových vozidiel Detail
138 Neuvedené Zmluva o poskytnutí finančného daru( sponzorská zmluva) Detail
137 Neuvedené Darovacia zmluva-p.Dudoň Detail
136 Neuvedené Zmluva č.S-23/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
135 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bellanova Detail
134 Neuvedené Objednávka - Prev. prehliadok objektov v správe Ocú - PO a BOZP Detail
133 Neuvedené Objednávka - Školenie PO a BOZP zamestnancov Detail
132 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomiciky oprávnených nákladov-p.Sľuková Detail
131 Neuvedené DODATOK č.1/2011 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.S 18/2011/450 Detail
130 Neuvedené Nájomná zmluva č. 27/2011 Detail
129 Neuvedené Nájomná zmluva č.20/2011 Detail
128 Neuvedené Nájomná zmluva č. 26/2011 Detail
127 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.793-32/2011 Detail
126 Neuvedené Nájomná zmluva č. 25/2011 Detail
125 Neuvedené ZMLUVA o poskytovaní služby č.1811/2011 Detail
124 Neuvedené Zmluva č.S-21/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
123 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Matejka Detail
122 Neuvedené Nájomná zmluva č. 24/2011 Detail
121 Neuvedené Zmluva č.S-20/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
120 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Švarc Detail
119 Neuvedené Zmluva č.22/2011/450 o poskytovaní socialnej služby Detail
118 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Holoza Detail
117 Neuvedené Zmluva č.S-17/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
116 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Křížová Detail
115 Neuvedené Objednávka-oprava autobusa KAROSA Detail
114 Neuvedené Objednávka-PRACOVNÉ ODEVY Detail
113 Neuvedené Objednávka-KLAMPIARSKÝ MATERIÁL Detail
112 Neuvedené Objednávka-OPRAVA CIEST V OBCI ŠTIAVNIK Detail
111 Neuvedené Zmluva č.S-18/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
110 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov p. Sluková Detail
109 Neuvedené Zmluva č.S-17/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
108 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Bednárovičová Detail
107 Neuvedené Darovacia zmluva Detail
106 Neuvedené Zmluva o dielo Detail
105 Neuvedené Kúpna zmluva Detail