Č. Suma Názov  
20 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
19 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
18 Neuvedené Zmluva o pripojení Detail
17 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
16 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
15 Neuvedené ZMLUVA o dielo č.AA/05/11/PP-na vyhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie Detail
14 Neuvedené Zmluva o dielo vyhotovenie geodetickej dokumentácie Detail
13 Neuvedené Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 28.10.2009 Detail
12 Neuvedené Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 29.10.2009 Detail
11 Neuvedené Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy SANATUS Detail
10 Neuvedené Dohoda o cene Detail
9 Neuvedené Kúpna zmluva č.5 Detail
8 Neuvedené Servisná zmluva č.4-2011 Detail
7 Neuvedené Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.76-2009 zo dňa 30.12.2009 Detail
6 Neuvedené Nájomná zmluva č.01-2011 Detail
5 Neuvedené Nájomná zmluva č.02-2011 Detail
4 Neuvedené Zmluva o poskytovaní právnych služieb Detail
3 Neuvedené Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí služby zabezpečenie externého projektového manažmentu Detail
2 Neuvedené Dodatok č.1 k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác Detail
1 Neuvedené ZMLUVA O DIELO PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE ODPADU Detail
« Predchádzjúce 1 5 10 14 15 16 17 18 Ďalšie »