Č. Suma Názov  
768 Neuvedené DODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z Detail
767 100,-€ Zmluva o dielo č.03/2019 Detail
766 Neuvedené Zmluva o dielo č.42/2019 Detail
765 40,80€ Faktúra č.659/2019 Detail
764 42,34€ Faktúra č.660/2019 Detail
763 2 000,-€ Zmluva o umeleckom výkone Detail
762 726,44€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
761 4 990,-€ Kúpno - Predajná zmluva -RENAULT KANGOO Detail
760 5 090,00€ Mandátna zmluva č.1 Detail
759 60,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
758 Neuvedené Zmluva o Balíkovom účte Detail
757 Neuvedené Zmluva o Elektronickej službe Business24 Detail
756 800.000,-€ Zmluva o úvere č. 564/CC/19 Detail
755 50,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
754 665,00€ Kúpna zmluva - PRAGA V3S M2-007 Detail
753 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201924371_Z : Motorová nafta Detail
752 Neuvedené Zmluva o skládkovaní odpadov Detail
751 200,00€ Mandátna zmluva - DSS a ZpS Štiavnik Detail
750 140,00€ Zmluva o dielo č.1/2019 - Štiavnická vareška Detail
749 500,00€ Zmluva o dielo č.2/2019 - Štiavnická vareška Detail
748 700,00€ Zmluva o umeleckom výkone č.08/2019 - Štiavnická vareška Detail
747 8 623,59€ Zmluva o dielo - Hasiičská zbrojnica Detail
746 1000,-€ Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Jánska vatra Detail
745 bez DPH 44,20€ Dodatok č.4 k zmluve č.2210045 Detail
744 1 799,00€ Kúpna zmluva č. Z201917313_Z - čistiace prostriedky Detail
743 150,000€ Kúpna zmluva a dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.05.2019 Detail
742 4 920,00€ Kúpna zmluva č. Z201915969_Z - Motorová nafta Detail
741 2 500€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
740 rok/12,50€ Nájomná zmluva - prenájom obecných priestorov Detail
739 Neuvedené Zmluva o preevode práv a poviností - Lekáreň Detail
738 rok/5,00€ Nájomná zmluva - prenájom pozemku Detail
737 3.000,00€ ZMLUVA č.39 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
736 78,-€ DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb č.30/ 2016 o odpadoch Detail
735 rok/ 6,2€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
734 3 960,00€ Zmluva o poskytovaní služieb č.27/03/2019 Detail
733 30,00€ DODATOK č.1 KZMLUVE O POSKYTOVANí SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č.S170400023 : / k roku 2016 Detail
732 rok/10,95€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
731 150,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32019 Detail
730 5 099,01€ Kúpna zmluva č. Z20196839_Z - Motorová nafta Detail
729 17 994,00€ Kúpna zmluva - KUBOTA KX -18-4 Detail
728 30 000,-€ ZMLUVA č. PHZ - OPK1 - 2018 - 002743 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Min. vnútra SR Detail
727 Neuvedené Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach odpadov zo skla (Sklenných črepov) Detail
726 1 000,-€ Dohoda č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
725 117 504,00€ Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fizické osoby,ktoré sú odkázane na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Detail
724 16 000,-€ Zmluva č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
723 2 000,-€ Zmluva č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
722 1 200,-€ Dohoda č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
721 550,-€ Dohoda č.03/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
720 spolu 1 567,86€ KÚPNA ZMLUVA - predaj nehnuteľnosti Detail
719 248,92€ Kúpna zmluva - predaj pozemku Detail