Č. Suma Názov  
783 10 797,77€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
782 9 381,60€ Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Detail
781 Neuvedené Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Detail
780 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
779 4 580,00€ Kúpna zmluva č.Z20201827_Z - Motorová nafta Detail
778 0,00€ Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností Detail
777 157,96€ Kúpna Zmluva o zriadení vecneho bremena Detail
776 2 500,-€ Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
775 18 400,-€ Zmluva č.2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
774 1 000,-€ Dohoda č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
773 550,-€ Dohoda č.3/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Detail
772 1 200,-€ Dohoda č.2/2020 o poskytnuí dotácie z rozpočtu obce Detail
771 4 814,40€ KÚPNA ZMLUVA OJAZDENÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.008/TPO/A/2019 - AUTOBUS Detail
770 3 500,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
769 800,00€ Dodatok č. 564/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 564/CC/2019 Detail
768 Neuvedené DODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z Detail
767 100,-€ Zmluva o dielo č.03/2019 Detail
766 Neuvedené Zmluva o dielo č.42/2019 Detail
765 40,80€ Faktúra č.659/2019 Detail
764 42,34€ Faktúra č.660/2019 Detail
763 2 000,-€ Zmluva o umeleckom výkone Detail
762 726,44€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
761 4 990,-€ Kúpno - Predajná zmluva -RENAULT KANGOO Detail
760 5 090,00€ Mandátna zmluva č.1 Detail
759 60,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
758 Neuvedené Zmluva o Balíkovom účte Detail
757 Neuvedené Zmluva o Elektronickej službe Business24 Detail
756 800.000,-€ Zmluva o úvere č. 564/CC/19 Detail
755 50,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
754 665,00€ Kúpna zmluva - PRAGA V3S M2-007 Detail
753 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201924371_Z : Motorová nafta Detail
752 Neuvedené Zmluva o skládkovaní odpadov Detail
751 200,00€ Mandátna zmluva - DSS a ZpS Štiavnik Detail
750 140,00€ Zmluva o dielo č.1/2019 - Štiavnická vareška Detail
749 500,00€ Zmluva o dielo č.2/2019 - Štiavnická vareška Detail
748 700,00€ Zmluva o umeleckom výkone č.08/2019 - Štiavnická vareška Detail
747 8 623,59€ Zmluva o dielo - Hasiičská zbrojnica Detail
746 1000,-€ Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Jánska vatra Detail
745 bez DPH 44,20€ Dodatok č.4 k zmluve č.2210045 Detail
744 1 799,00€ Kúpna zmluva č. Z201917313_Z - čistiace prostriedky Detail
743 150,000€ Kúpna zmluva a dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.05.2019 Detail
742 4 920,00€ Kúpna zmluva č. Z201915969_Z - Motorová nafta Detail
741 2 500€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
740 rok/12,50€ Nájomná zmluva - prenájom obecných priestorov Detail
739 Neuvedené Zmluva o preevode práv a poviností - Lekáreň Detail
738 rok/5,00€ Nájomná zmluva - prenájom pozemku Detail
737 3.000,00€ ZMLUVA č.39 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
736 78,-€ DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb č.30/ 2016 o odpadoch Detail
735 rok/ 6,2€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
734 3 960,00€ Zmluva o poskytovaní služieb č.27/03/2019 Detail