Č. Suma Názov  
744 1 799,00€ Kúpna zmluva č. Z201917313_Z - čistiace prostriedky Detail
743 150,000€ Kúpna zmluva a dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.05.2019 Detail
742 4 920,00€ Kúpna zmluva č. Z201915969_Z - Motorová nafta Detail
741 2 500€ Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Detail
740 rok/12,50€ Nájomná zmluva - prenájom obecných priestorov Detail
739 Neuvedené Zmluva o preevode práv a poviností - Lekáreň Detail
738 rok/5,00€ Nájomná zmluva - prenájom pozemku Detail
737 3.000,00€ ZMLUVA č.39 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
736 78,-€ DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb č.30/ 2016 o odpadoch Detail
735 rok/ 6,2€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
734 3 960,00€ Zmluva o poskytovaní služieb č.27/03/2019 Detail
733 30,00€ DODATOK č.1 KZMLUVE O POSKYTOVANí SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č.S170400023 : / k roku 2016 Detail
732 rok/10,95€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
731 150,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32019 Detail
730 5 099,01€ Kúpna zmluva č. Z20196839_Z - Motorová nafta Detail
729 17 994,00€ Kúpna zmluva - KUBOTA KX -18-4 Detail
728 30 000,-€ ZMLUVA č. PHZ - OPK1 - 2018 - 002743 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Min. vnútra SR Detail
727 Neuvedené Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach odpadov zo skla (Sklenných črepov) Detail
726 1 000,-€ Dohoda č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
725 117 504,00€ Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fizické osoby,ktoré sú odkázane na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Detail
724 16 000,-€ Zmluva č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
723 2 000,-€ Zmluva č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
722 1 200,-€ Dohoda č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
721 550,-€ Dohoda č.03/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
720 spolu 1 567,86€ KÚPNA ZMLUVA - predaj nehnuteľnosti Detail
719 248,92€ Kúpna zmluva - predaj pozemku Detail
718 4 650,00€ Kúpna zmluva č. Z201966_Z - Motorová nafta Detail
717 33,-€ Zmluva o výkone supervízie - na rok 2019 Detail
716 cena dohodou€ KÚPNA ZMLUVA č.RZPB2019 Detail
715 rok/10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
714 rok/ 12,35€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
713 rok/ 25,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
712 3 019,55€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
711 1 010,41€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
710 100,00€ Zmluva o dielo č. 1/2018 - prevedenie hudobnej produkcie DJ Detail
709 500,00€ Zmluva o manažmente projektu Detail
708 20,00€ Zmluva o poskytovaní služby -počítačové súvisiace služby v obci Štiavnik Detail
707 Neuvedené Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostretkovateľa - č. MSD_ Štiavnik_ 01 zo dňa 18.01.2018 Detail
706 270,07€ Poistná zmluva č. VS 8100210652 Detail
705 1 839,00€ Kúpna zmluva č.Z201852415_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
704 1 099,97€ Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
703 4 873,00€ Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty Detail
702 985,-€ Dohoda o spolupráci - ošetrenie LIpy Detail
701 110,-€ Kúpno - Predajná Zmluva - Pneumatiky Detail
700 323,96€ Nájomná zmluva - nebytové priestory Detail
699 150,-€ Darovacia zmluva - peňažný dar Detail
698 239,04€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
697 4 740,00€ Kúpna zmluva č.Z201837707_Z: Dodávka motorovej nafty Detail
696 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
695 39,49€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail