Č. Suma Názov  
694 1016,82€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
693 75 336,84€ Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z : Dodávka plynu Detail
692 Neuvedené Zámenná zmluva - Hrobové miesta Detail
691 517,92€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti záhrada Detail
690 rok/ 10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
689 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
688 107 000,00€ Kúpna zmluva č.Z201828500_Z Kompostéry Detail
687 4 720,00€ Kúpna zmluva č.Z201829394_Z Motorová nafta Detail
686 1 270,80€ Zmluva o Dielo - Regenerácia futbalového ihriska Detail
685 4 799,00€ Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta Detail
684 10 241,55€ Zmluva o dielo č.2/2018 - Zavlažovací systém Detail
683 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181415 Detail
682 Neuvedené Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov Detail
681 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181941 Detail
680 322,50€ Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková Detail
679 747,00€ Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Detail
678 307 959,20€ DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
677 3 000,00€ ZMLUVA č. 38 504 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
676 Neuvedené Zmnuva o dodávke z verejného vodovodu a verejných kanalizáciach - č.20181073 Detail
675 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181019 Detail
674 5 170,00€ Kúpna zmluva č. 218-18/2018 -odpredaj UNC 060 Detail
673 1,-€ Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Detail
672 21,07,- € 544,60,-€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
671 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
670 3 952,00€ Kúpna zmluva č.Z20188016_Z: Detské wc kombi Detail
669 249,40€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
668 1 252,72€ Zmluva o dielo - Kamerový systém Detail
667 218,00€ Kúpna zmluva č.2180389424 - Mobilný telefón Detail
666 322 552,00€ DODATOK č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
665 1 tona 25,-€ Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov Detail
664 107 532,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach ZpS a DSS č. 670/2018-M_ORF Detail
663 751,98€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
662 306 424,40€ Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP Detail
661 5 100,00€ Kúpna zmluva č. Z20181777_Z: Motorová nafta Detail
660 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb Detail
659 1 845,26€ Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti Detail
658 1 000,-€ Dohoda č.04/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
657 400,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
656 500,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
655 10 000,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY,REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŠTIAVNIK Detail
654 1 tona 5,00€ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Detail
653 1 500,-€ Zmluva č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
652 16 000,-€ Zmluva č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
651 1 200,-€ Dohoda č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
650 2 000,-€ Dohoda č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
649 550,-€ Dohoda č.03/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
648 33,-€ Zmluva o výkone supervízie - na rok 2018 Detail
647 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA - bytové jednotky v nadstavbe lekárne a zdravotného strediska Detail
646 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy č. 2014- 70/001 o plnení podnienok na prevádzke verejnej kanalizácie obce Štiavnik Detail
645 102,22€ Kúpna zmluva Detail