Č. Suma Názov  
183 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby GTS pre Zariadenie pre seniorov Detail
182 Neuvedené Nájomná zmluva č.01/2012 NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
181 Neuvedené Zmluva o dielo s firmou Fénix Group spol. s.r.o. Detail
180 Neuvedené Objednávka - Odstránenie nedostatkov pri kontrole PO a BOZP Detail
179 Neuvedené Objednávka - Činnosť technika PO a BOZP pre r. 2012 Detail
178 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy Detail
177 Neuvedené Dohoda o ukončení poskytovania sociálnych služieb-p.Sluková Detail
176 Neuvedené Objednávka č. 1, 2 Dezinfekčné prostriedky a Čistiace a pracie prostriedky Detail
175 1589,74€ Objednávka Detail
174 Neuvedené DOHODA O PREVZATÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 Detail
173 Neuvedené Objednávka Detail
172 Neuvedené ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE Detail
171 Neuvedené DOHODA O PREVZATÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 Detail
170 Neuvedené Objednávka-výmena nádrže vo vodárni ZDravotného Strediska Detail
169 Neuvedené Dohoda o ukončení poskytovania sociálnych služieb-p.Matejka Detail
168 Neuvedené DODATOK č.1/2012 k zmluve o úhrade oprávnených nákladov Detail
167 Neuvedené DODATOK č.1/2012 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. S 9/2012/450 Detail
166 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.Matejka Detail
165 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy Detail
164 Neuvedené Ukončenie zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.A.B., Detail
163 Neuvedené Dodatok č. 1/2012 k zmluve o poskytovaní stravy Detail
162 Neuvedené ZMLUVA O DIELO č.513/91 Projekt protipovodňové opatrenia v obci Štiavnik Detail
161 Neuvedené DOHODA O PREVZATÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 Detail
160 Neuvedené Zmluva o dielo 01/2012-Zhotovenie projektu Detail
159 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
158 Neuvedené Zmluva o výpožičke č. 02/99-2012 Detail
157 Neuvedené Objednávka-Protipovodnové opatrenia v obci Štiavnik Detail
156 Neuvedené Objednávka - práce na obnove povrchu ciest obce Štiavnik Detail
155 Neuvedené Objednávka-(snímky z katastra mapy na parcely) Detail
154 Neuvedené ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU Detail
153 Neuvedené Zmluva o dielo č.2011/1-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI ŠTIAVNIK Detail
152 Neuvedené OBJEDNÁVKA č.1/2012-Geodetické domeranie toku Detail
151 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Křížová Detail
150 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bellanová Detail
149 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bednarovičová Detail
148 Neuvedené Zmluva o úhrade okonomicky oprávnených nákladov-p.Holoza Detail
147 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Matejka Detail
146 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Dudoň č.II Detail
145 Neuvedené Zmluva o úhrade ekononicky oprávnených nákladov-p.Švarc Detail
144 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.CHurová Detail
143 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov -p.Mencel Detail
142 25603,47€ Poistka č.6890029768 Detail
141 2636,28€ Dodatok k poistke č. 1603446376 Detail
140 3508,95€ Havarijné poistenie motorových vozidiel Detail
139 Neuvedené Havarijné poistenie motorových vozidiel Detail
138 Neuvedené Zmluva o poskytnutí finančného daru( sponzorská zmluva) Detail
137 Neuvedené Darovacia zmluva-p.Dudoň Detail
136 Neuvedené Zmluva č.S-23/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
135 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Bellanova Detail
134 Neuvedené Objednávka - Prev. prehliadok objektov v správe Ocú - PO a BOZP Detail