Č. Suma Názov  
133 Neuvedené Objednávka - Školenie PO a BOZP zamestnancov Detail
132 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomiciky oprávnených nákladov-p.Sľuková Detail
131 Neuvedené DODATOK č.1/2011 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.S 18/2011/450 Detail
130 Neuvedené Nájomná zmluva č. 27/2011 Detail
129 Neuvedené Nájomná zmluva č.20/2011 Detail
128 Neuvedené Nájomná zmluva č. 26/2011 Detail
127 Neuvedené Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.793-32/2011 Detail
126 Neuvedené Nájomná zmluva č. 25/2011 Detail
125 Neuvedené ZMLUVA o poskytovaní služby č.1811/2011 Detail
124 Neuvedené Zmluva č.S-21/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
123 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Matejka Detail
122 Neuvedené Nájomná zmluva č. 24/2011 Detail
121 Neuvedené Zmluva č.S-20/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
120 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Švarc Detail
119 Neuvedené Zmluva č.22/2011/450 o poskytovaní socialnej služby Detail
118 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov-p.Holoza Detail
117 Neuvedené Zmluva č.S-17/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
116 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Křížová Detail
115 Neuvedené Objednávka-oprava autobusa KAROSA Detail
114 Neuvedené Objednávka-PRACOVNÉ ODEVY Detail
113 Neuvedené Objednávka-KLAMPIARSKÝ MATERIÁL Detail
112 Neuvedené Objednávka-OPRAVA CIEST V OBCI ŠTIAVNIK Detail
111 Neuvedené Zmluva č.S-18/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
110 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov p. Sluková Detail
109 Neuvedené Zmluva č.S-17/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
108 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Bednárovičová Detail
107 Neuvedené Darovacia zmluva Detail
106 Neuvedené Zmluva o dielo Detail
105 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
104 Neuvedené Zmluva o dielo č.793-32/2011 Detail
103 Neuvedené Zmulva o dielo č.793-32/2011 Detail
102 Neuvedené Objednávka Detail
101 Neuvedené DOHODA č.1 k nájomnej zmluve Detail
100 Neuvedené Nájomná zmluva č.22/2011 Detail
99 Neuvedené Dodatok č.4 k nájomnej zmluve 26/2009 zo dňa 28.10.2009 Detail
98 Neuvedené Nájomná zmluva 23/2011 Detail
97 Neuvedené ZMLUVA číslo:11K000059 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Detail
96 Neuvedené Objednávka Detail
95 720,-€ Objednávka Detail
94 Neuvedené Objednávka Detail
93 6.470,-€ Objednávka Detail
92 Neuvedené Objednávka Detail
91 Neuvedené Zmluva č. S16-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
90 Neuvedené Zmluva o dielo č. 1/2011 Detail
89 19 767,60€ Zmluva o dielo Detail
88 6470€ Objednávka Detail
87 183,42€ OBCHODNá ZMLUVA č.20120399017 Detail
86 Neuvedené Nájomná zmluva č.21/2011 Detail
85 38 344,27€ Zmluva o dielo č. 793-32/2011 Detail
84 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2011 Detail