Č. Suma Názov  
70 Neuvedené Nájomná zmluva č.13-2011 na byt Detail
69 Neuvedené Nájomná zmluva č.14-2011 na byt Detail
68 Neuvedené Zmluva o zriadení účtu Detail
67 Neuvedené Nájomná zmluva č.12/2011-SANTUS plus,s.r.o. Detail
66 Neuvedené Vyhlásenie úspešných účastníkov verejnej obchodnej sútaže Detail
65 Neuvedené Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Detail
64 Neuvedené Zmluva č. S10-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
63 Neuvedené Zmluva č. S9-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
62 Neuvedené Zmluva č. S8-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
61 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - p. Škubáková Detail
60 Neuvedené Nájomná zmluva č.7-2011 na byt Detail
59 Neuvedené Nájomná zmluva č.8-2011 na byt Detail
58 Neuvedené Nájomná zmluva č.9-2011 na byt Detail
57 Neuvedené Nájomná zmluva č.10-2011 na byt Detail
56 Neuvedené Nájomná zmluva č.11-2011 na byt Detail
55 Neuvedené Nájomná zmluva č. 15/2011 Detail
54 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.1 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
53 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.2 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
52 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.4 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
51 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.7 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
50 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.8 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
49 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.9 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
48 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.10 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
47 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.11 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
46 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.12 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
45 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
44 Neuvedené Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Detail
43 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Ing. Mencel Detail
42 Neuvedené Zmluva č. S1-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
41 Neuvedené Zmluva č. S2-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
40 Neuvedené Zmluva č. S4-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
39 Neuvedené Zmluva č. S3-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
38 Neuvedené Zmluva č. S5-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
37 Neuvedené Zmluva č. S6-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
36 Neuvedené Zmluva č. S7-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
35 Neuvedené Nájomná zmluva č.6-2011 na nebytové priestory Detail
34 Neuvedené Zmluva o dodávke plynu z RWE Detail
33 Neuvedené Nájomná zmluva č.5-2011 Detail
32 Neuvedené Nájomná zmluva č.4-2011 s SCVC Štiavnik Detail
31 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Mgr. Takáč Detail
30 Neuvedené Zmluva podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Detail
29 Neuvedené ZMLUVA o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie Detail
28 Neuvedené Dodatok č.1-DZ221101205870101 k zmluve o poskytnutí NFP Detail
27 Neuvedené Dodatok č.2-DZ221101205870101 k zmluve o poskytnutí NFP Detail
26 Neuvedené Nájomná zmluva č.3-2011 s MS Stiavnik Detail
25 Neuvedené Zmluva o poskytovaní stravy Detail
24 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - OcÚ D. Hričov Detail
23 Neuvedené Kúpna zmluva č.3-2011 Detail
22 Neuvedené Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.2-2011 Detail
21 Neuvedené Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2-2011 Detail