Č. Suma Názov  
270 298,74,-€ Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra Detail
269 Neuvedené Zmluva o dodávke plynu Detail
268 Neuvedené Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Detail
267 Neuvedené Nájomná zmluva č. 12/2013 Detail
266 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
265 Neuvedené Nájomná zmluva č. 11/2013 Detail
264 340,-€ Kúpna zmluva na kúpu pásového dopravníka Detail
263 21843,81,-€ Darovacia zmluva č.2012/8002 Detail
262 60484,30,-€ Darovacia zmluva č.2012/8031 Detail
261 Neuvedené Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
260 10. 200,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
259 11.400,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
258 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
257 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
256 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
255 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
254 Neuvedené Nájomná zmluva č. 2/2013 Detail
253 Neuvedené Nájomná zmluva č. 3/2013 Detail
252 Neuvedené Nájomná zmluva č. 7/2013 Detail
251 Neuvedené Nájomná zmluva č. 8/2013 Detail
250 Neuvedené Nájomná zmluva č. 9/2013 Detail
249 326,15,-€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štiavnik Detail
248 Neuvedené Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla ( LH 420 ) Detail
247 Neuvedené Zmluva o združenej dodávke plynu Detail
246 99.000,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
245 10 200,00,-€ Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla Detail
244 Neuvedené Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Detail
243 0.0628 /kWh€ Zmluva o dodávke elektriny Detail
242 1.300,-€ Kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Detail
241 Neuvedené Zmluva o úhrade pri poskytovaní sociálnej služby p.Hvorečná Detail
240 1,00€ Zmluva o nájme nehnuteľnosti Detail
239 5,06 € / deň€ Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy Detail
238 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
237 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
236 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
235 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
234 Neuvedené Nájomná zmluva č. 1/2013 Detail
233 Neuvedené Nájomná zmluva č. 04/2013 Detail
232 Neuvedené Nájomná zmluva č. 5/2013 Detail
231 352,80€ Zmluva o používaní softweru Detail
230 78 000,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na soc. služby Detail
229 Neuvedené Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
228 Neuvedené Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
227 Neuvedené Zmluva o odbere obalovej fólie Detail
226 Neuvedené DODATOK k Nájomnej zmluve č.15/2011 Detail
225 Neuvedené ZMLUVA č.1/2014 o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Detail
224 Neuvedené Nájomná zmluva č. 1/2013 Detail
223 Neuvedené Záložná zmluva č. 501/969/2012 Detail
222 Neuvedené ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
221 Neuvedené ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail