Č. Suma Názov  
520 2000,00€ Dohoda č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
519 700,00€ Dohoda č.4/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
518 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb Detail
517 550,00€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
516 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č. 001/2016 Detail
515 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č.001/2016 Detail
514 0,50€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
513 rok/10,75€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
512 rok/ 20€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
511 rok/20,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
510 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí príloha č.2 k zmluve o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
509 114 813,60€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
508 Neuvedené DOHODA č.15/25/012/112 Detail
507 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.21/2015 Detail
506 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.22/2015 Detail
505 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.23/2015 Detail
504 Neuvedené Dohoda č.15/25/010/147 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Detail
503 850,00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
502 Neuvedené ZMLUVA O Výpožičke č .krhz- za-r-570-001/2015 Detail
501 Neuvedené N ájomná zmluva Detail
500 Neuvedené DOHODA č.9/2015/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax Detail
499 Neuvedené Zmluva o výpožičke PODPERNÝCH BODOV Detail
498 Neuvedené DOHODA O SPOLUPRÁCI Detail
497 Neuvedené DOHODA č.32/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
496 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
495 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
494 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
493 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
492 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
491 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
490 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
489 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
488 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
487 Neuvedené Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
486 180,-€ Kúpna zmluva č.1 Detail
485 1 152,00€ MANDÁTNA ZMLUVA Detail
484 232 942,06€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa A Detail
483 74 034,54€ Zmluva o dielo - modernizácia verejného osvetlenia - etapa B Detail
482 100,-€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 72015 Detail
481 1142,42€ KÚPNA ZMLUVA Detail
480 27 800,-€ Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1237/15/2015 Detail
479 5 000, 00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
478 Neuvedené Dohoda č.27/§50j/NS 2015 Detail
477 222,64€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
476 38,95€ Zmluva o zderužených dodávkach zemného plynu č.SC2015/038/Obec Štiavnik Detail
475 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky Detail
474 Neuvedené Zmluva o výpožičke č.1/2014/BRO Detail
473 Neuvedené Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
472 mesačne 65,00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
471 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia žiadateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail