Č. Suma Názov  
383 Neuvedené ZMLUVA O DIELO Detail
382 Neuvedené ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU č.3/2014 Detail
381 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
380 Neuvedené Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Detail
379 Neuvedené Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Detail
378 350,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
377 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2013 Detail
376 Neuvedené Nájomná zmluva č.7/2014 Detail
375 9720,00€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
374 12,00,-€ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 32-6/2014 Detail
373 Neuvedené Dohoda o spolupráci pri realizáci projektu Detail
372 1140,-€ Zmluva o dielo č. 2-DEM2014-042 Detail
371 Neuvedené Nájomná zmluva č.6/2014 na garáž Detail
370 bezplatne€ Zmluva č. 273-11-916/2014 Detail
369 33 965,98,-€ Zmluva o dielo č.07032014/ KRÁLIK SK / OBEC ŠTIAVNIK Detail
368 9720,00,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
367 Neuvedené Nájomná zmluva č. 02/2014 Detail
366 Neuvedené Nájomná zmluva č.3/2014 Detail
365 Neuvedené Nájomná zmluva č. 4/2014 Detail
364 Neuvedené Zmluva SN_SSF_56000_01a Detail
363 250,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
362 50,00,-€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
361 50,00, -€ KÚPNO - PREDJNÁ ZMLUVA Detail
360 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
359 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
358 Neuvedené Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail
357 78 000,-€ Zmluvao poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Detail
356 Neuvedené Zmluva č.1/2014 o vývoze komunálneho odpadu Detail
355 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.24/2009 Detail
354 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.15/2013 Detail
353 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.27/2009 Detail
352 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.26/2013 Detail
351 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.30/2009 Detail
350 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.14/2013 Detail
349 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.31/2009 Detail
348 Neuvedené DODATOK č.2 k Nájomnej zmluve č.32/2009 Detail
347 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.33/2009 Detail
346 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.35/2009 Detail
345 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.37/2009 Detail
344 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.38/2009 Detail
343 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.39/2009 Detail
342 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.40/2009 Detail
341 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.41/2009 Detail
340 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.42/2009 Detail
339 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.43/2009 Detail
338 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.67/2009 Detail
337 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.13/2010 Detail
336 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2013 Detail
335 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.47/2009 Detail
334 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.23/2011 Detail