Č. Suma Názov  
339 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.43/2009 Detail
338 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.67/2009 Detail
337 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.13/2010 Detail
336 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2013 Detail
335 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.47/2009 Detail
334 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.23/2011 Detail
333 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2013 Detail
332 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.51/2009 Detail
331 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.52/2009 Detail
330 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.53/2009 Detail
329 Neuvedené DODATOK č.5 k Nájomnej zmluve č.54/2009 Detail
328 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.55/2009 Detail
327 Neuvedené DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve č.12/2013 Detail
326 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.57/2009 Detail
325 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.58/2009 Detail
324 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.59/2009 Detail
323 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.60/2009 Detail
322 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.07/2011 Detail
321 Neuvedené DODATOK č.3 k Nájomnej zmluve č.62/2009 Detail
320 16,60€ Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp Detail
319 Neuvedené Zmluva č.2/2014 o Vývoze komunálneho odpadu Detail
318 Neuvedené Zmluva č.3/2014 O Vývoze komunálneho odpadu Detail
317 Neuvedené Zmluva č.4/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
316 Neuvedené Zmluva č.5/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
315 Neuvedené Zmluva č.6/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
314 Neuvedené Zmluva č.7/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
313 Neuvedené Zmluva č.8/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
312 Neuvedené Zmluva č.10/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
311 Neuvedené Zmluva č.11/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
310 Neuvedené Zmluva č.12/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
309 Neuvedené Zmluva č.13/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
308 Neuvedené Zmluva č.14/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
307 Neuvedené Zmluva č.15/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
306 Neuvedené Zmluva č.16/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
305 Neuvedené Zmluva č.17/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
304 Neuvedené Zmluva č.19/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
303 Neuvedené Zmluva č.20/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
302 Neuvedené Zmluva č.21/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
301 Neuvedené Zmluva č.22/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
300 Neuvedené Zmluva č.23/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
299 Neuvedené Zmluva č.24/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
298 Neuvedené Zmluva č.18/2014 O vývoze komunálneho odpadu Detail
297 0,00€ ZMLUVA č. 27/2014 O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Detail
296 300,-€ Zmluva o dielo Detail
295 3840,00,-€ Kúpna zmluva 157/2013 Sm Detail
294 Neuvedené Zmluva o zrušení vecného bremena Detail
293 m2/rok 3,32,-€ Zmluva o nájme nehnuteľnosti Detail
292 Neuvedené Nájomná zmluva č.17/2013 Detail
291 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctva bytu Detail
290 950,-€ ZMLUVA O DIELO Detail