Č. Suma Názov  
539 33,00€ Zmluva o výkone supervízie Detail
538 32792,40€ DOHODA 17/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest Detail
537 350,00€ Kúpno - Predajná zmluva Detail
536 Neuvedené Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.01/2016 uzatvorenej dňa 15.01.2016 Detail
535 38,50€ Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. č.1611938 Detail
534 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Nakladanie s odpadmi z obalov Detail
533 Neuvedené ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Detail
532 12 000€ Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
531 348,29€ Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Detail
530 746,66€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161713_Z Detail
529 11 126,16€ Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20161715_Z Detail
528 2000,00€ Zmluva č.26016 Detail
527 Neuvedené Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201617156_Z (eks systém) Detail
526 51 063,99€ Kúpna zmluva č.Z20162363_Z Detail
525 1 200€ Dohoda č.2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
524 13 255,92€ Kúpna zmluva č.Z20161715_Z Detail
523 40,80€ Kúpna zmluva č.Z20161709_Z Detail
522 2 240,00€ Kúpna zmluva č. Z20161713_Z Detail
521 1 200€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
520 2000,00€ Dohoda č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
519 700,00€ Dohoda č.4/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č3/2011 z rozpočtu obce Detail
518 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb Detail
517 550,00€ Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
516 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č. 001/2016 Detail
515 379 653,52€ KÚPNA ZMLUVA č.001/2016 Detail
514 0,50€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
513 rok/10,75€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
512 rok/ 20€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
511 rok/20,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
510 Neuvedené Protokol o odovzdaní a prevzatí príloha č.2 k zmluve o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
509 114 813,60€ Zmluva o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015 Detail
508 Neuvedené DOHODA č.15/25/012/112 Detail
507 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.21/2015 Detail
506 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.22/2015 Detail
505 Neuvedené DODATOK č.1 k Objednávke č.23/2015 Detail
504 Neuvedené Dohoda č.15/25/010/147 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Detail
503 850,00€ Kúpno – predajná zmluva o dielo Detail
502 Neuvedené ZMLUVA O Výpožičke č .krhz- za-r-570-001/2015 Detail
501 Neuvedené N ájomná zmluva Detail
500 Neuvedené DOHODA č.9/2015/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax Detail
499 Neuvedené Zmluva o výpožičke PODPERNÝCH BODOV Detail
498 Neuvedené DOHODA O SPOLUPRÁCI Detail
497 Neuvedené DOHODA č.32/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
496 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
495 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
494 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
493 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
492 0,00€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
491 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail
490 261,62€ Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy Detail