Č. Názov Dátum zverejnenia
4 Všeobecne z á v ä z n é nariadenie Obce Štiavnik č.7/2012 14.12.2012
3 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2012 02.07.2012
2 VZN č. 02/2012 04.04.2012
1 VZN č. 01/2012 04.04.2012
« Predchádzjúce 1 2 Ďalšie »