Udialo sa : Detail
Zbierka za Jána Kuciaka23.03.2018

Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodnutím č.OU-ZA-OVVS1-2018/014900-002 zo dňa ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2018 zapísal ,,verejnú zbierku" do registra zbierok pod názvom verejná Charitatívna pomoc. Zbierka sa bude konať v dňoch od 07.03.2018 - do 21.03.2018 do 5 stacionárnych pokladničiek.

 

,,VEREJNÁ   ZBIERKA“

Registrovéčíslo zbierky 507-2018-014900-002

OKRESNÝ  ÚRAD ŽILINA

č.1

OBECNÝ  ÚRAD  ŠTIAVNIK  -  SEKRETARIÁT

 

 

,,VEREJNÁ   ZBIERKA“

Registrové číslo zbierky 507-2018-014900-002

OKRESNÝ  ÚRAD ŽILINA

č.2

KOSTOL V OBCI ŠTIAVNIK

 

 

 

,,VEREJNÁ   ZBIERKA“

Registrové  číslo zbierky 507-2018-014900-002

OKRESNÝ  ÚRAD ŽILINA

č.3

MESTSKÝ ÚRAD BYTČA – SEKRETARIÁT

 

,,VEREJNÁ   ZBIERKA“

Registrové číslo zbierky 507-2018-014900-002

OKRESNÝ  ÚRAD ŽILINA

č.4

KOSTOL V OBCI HVOZDNICA

 

 

 

,,VEREJNÁ   ZBIERKA“

Registrové  číslo zbierky 507-2018-014900-002

OKRESNÝ  ÚRAD ŽILINA

č.5

OBECNÝ  ÚRAD   -  HVOZDNICA