Udialo sa : Detail
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie10.10.2018