Udialo sa : Detail
Napojenie vodovodu a kanalizácie21.03.2019

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v časti Obce Štiavnik, kde je zriadená verejná sieť vodovodu a kanalizácie – obec nebude zabezpečovať dopravu pitnej vody do rezervárov a studní a taktiež iba v nevyhnutných prípadoch zabezpečí vývoz odpadu zo žúmp.

Na základe uvedeného Vás obec vyzýva, aby ste si zabezpečili napojenie svojich nehnuteľností na verejnú sieť vodovodu a kanalizácie.