Udialo sa : Detail
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru19.04.2019