Udialo sa : Detail
Oslava 580. výročia obce Štiavnik14.09.2019

Pozvánka na oslavu 580. výročia písomnej zmienky obce Štiavnik

 

 

Vážení spoluobčania

Je mi veľkou cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri takejto významnej príležitosti v čase keď si spoločne pripomíname 580. výročie od prvej písomnej zmienky o našej obci.

Každý jednotlivec a každá generácia žila život svojej doby. Prežili  časy útlaku, nedostatku, biedy a chudoby ale aj časy obrodenia a rozkvitania nových nádejí. Svojou usilovnou prácou, skromnosťou a vytrvalosťou nám zanechajú svedectvo o úpornom úsilí ľudí urobiť svoju obec lepším miestom pre život budúcich generácii.

Dnešný deň využijeme na to, aby sme  si pripomenuli históriu našej obce, ktorá je nám známa cez jednotlivé zložky obce a to:

Stolnotenisový oddiel Štiavnik, Športový klub Štiavnik, Jednota Dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor Štiavnik, Poľovnícke združenie Javorník, Folklórny súbor Štiavničan,Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Štiavnik,Súkromné centrum voľného časuŠtiavnik, Včelárstvo, Umelecký rezbári – rezbársky krúžok, Základná škola s Materskou školou, Lesné spoločenstvo Štiavnik, Farský úrad,

ktorí sa vám ju snažili priblížiť prezentáciou umiestnenou v telocvični.

Táto prezentácia hovorí o histórii ale aj o dnešných aktivitách jednotlivých zložiek, ktoré čerpajú z histórie a dávajú tu svoje Ja  aby tradície nezostali zabudnuté.

Chcem sa im za to veľmi pekne poďakovať a Vás pozývam na prehliadku a program dnešného dňa.

Zároveň by som z tohto miesta rád poďakoval všetkým, ktorí väčším či menším dielom prispeli k organizácii a priebehu týchto osláv. Dúfam, že oceníte našu snahu a užijete si dnešný deň. Veď 580 rokov nemáme každý deň.

Na záver mi dovoľte zaželať Vám nielen krásne oslavy dnešného jubilea, ale aj príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v tejto krásnej obci. Nech je naša obce Štiavnik skutočným domovom a miestom pre naplnenie Vašich snov.

Váš starosta   Ing. Štefan Vároš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Štiavniku dňa 14.09.2019