Udialo sa : Detail
kultúrny dom, prístavba31.10.2020

Zákazka: Obecný úrad - kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy, zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 185/2019 zo dňa 13.09.2019 pod značkou: 24227-WYP.