SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000,00 € ZA II. ŠTVRŤROK 201328.06.2013