Prílohy k zápisnici z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku17.07.2013