Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku20.10.2013