Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik16.12.2013