VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTIAVNIK č. 4/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Štiavnik16.12.2013