Schválený rozpočet obce na rok 2014 - textová časť16.12.2013