Oznam16.11.2011

SCVČ Štiavnik oznamuje rodičom detí navštevujúcich CVČ , že v dňoch 27.12. – 30.12. 2011 bude KDaM otvorený len v prípade, že vaše deti záväzne prihlásite do  klubu v termíne do 14.12. 2011 priamo vychovávateľke p. Galove. Aby bol KDaM otvorený v uvedených dňoch  od 1000 hod. do 1600 hod. musí byť v danom dni prihlásených minimálne 12 detí. Poplatok za 1 deň pobytu v KDaM je 1 euro. V dňoch 2.1. 2012 až 5.1. 2012 bude KDaM zatvorený.

 

V Štiavniku 16.11. 2011

                                                                      Mgr. Vladimír Čvapek

                                                                    zástupca riaditeľa SCVČ