Prílohy k zápisnici z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku01.04.2014