Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku29.07.2014