Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce za rok 2014 - plnenie k 30.06.201412.08.2014