Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku28.08.2014