11.01.2012

Bol zverejnený nový dokument pod názvom: Organizačný poriadok obecného úradu