Prílohy k zápisnici z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku18.02.2015