Zmluva o poskytovaní služieb - kamerový systém č............07.04.2015