Prílohy k zápisnici z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku29.04.2015