VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE29.05.2015