Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku02.06.2015