20.01.2012

Bol zverejnený nový dokument pod názvom: Zmluva o dielo 01/2012-Zhotovenie projektu