Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku13.08.2015