Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb20.10.2015