DOHODA č.9/2015/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax02.11.2015