VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE10.11.2015