Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 201827.11.2015