Prílohy k zápisnici zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku20.01.2016