Prílohy k zápisnici z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku04.02.2016