Vhlásenie úspešného účastníka verejnej obchodnej súťaže06.05.2016